Menu

Succesvol inspelen op een veranderende markt

2 december 2015  |  Blog

De wereld om ons heen verandert snel. Om succesvol te blijven is het een vereiste dat uw organisatie snel in blijft spelen op een veranderende markt en organisatorisch het vermogen heeft om snel van koers te veranderen.

I4Supply - supply chain managementPak problemen direct aan

Organisaties reageren vaak laat op dalende rendementen door negatieve trends te relativeren en optimistisch te blijven. Het management wacht op een verandering in de markt en andere externe factoren in plaats van zelf snel de noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Wacht niet af totdat de situatie verandert en onderneem direct actie.

Bedrijfscultuur

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’, aldus Einstein. Het vermogen om organisatorisch snel te kunnen veranderen, vereist een denkwijze binnen de organisatie, die dat aankan en een team dat deze cultuur intern en extern uitdraagt. Bij het doorvoeren van wijzigingen binnen de organisatie is er vaak aandacht voor processen en systemen (de harde kant), terwijl het draagvlak van de medewerkers (de zachte kant) net zo belangrijk is. Een cultuuromslag vraagt om sterk leiderschap. De wijze waarop het management vorm geeft aan een cultuuromslag is altijd bepalend voor succes. Het veranderen van de bedrijfscultuur kan ook leuk zijn, met name als de resultaten ervan ook zichtbaar en voelbaar worden binnen het bedrijf.

Wees voorbereid

Wees voorbereid op mindere tijden. Zorg voor een financiële buffer, zodat u in een mindere periode niet direct in de problemen komt. Denk ook aan klantenspreiding. U loopt een hoog risico als uw organisatie afhankelijk is van één of een paar klanten.

Managementinformatie

Realtime overzicht en inzicht in de (financiële) administratie is noodzakelijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen en tijdig bij te sturen. In de praktijk ontbreekt het vaak aan de juiste sturingsinformatie om te kunnen beoordelen waar in de operatie of in de verkoopmarge een verbetering valt door te voeren. Zeker bij groei door overname en/of fusies worden schaalvoordelen vaak onvoldoende benut. Dit komt enerzijds vaak omdat alle stakeholders tevreden waren over de resultaten, en anderzijds ook doordat het management onvoldoende anticipeert en snel en adequaat ingrijpt bij wijzigende marktomstandigheden.

Positionering

Een bekende valkuil is dat bedrijven, gedwongen door de marktomstandigheden, de prijs laten dalen, maar de service en flexibiliteit op hetzelfde niveau blijven houden. Daar gaat het vaak mis, zeker als deze relatie ontbreekt. Met name in commodity marktsegmenten waar prijsvechten actueel is. Ook bij specials is het noodzakelijk een klant te overtuigen van het onderscheidend vermogen in service, flexibiliteit en kwaliteit. Een goede merkpositionering ligt hieraan ten grondslag. Succesvolle organisaties zijn de organisaties die een stevige, onderscheidende marktpositie hebben ingenomen. Zij hebben een duidelijke en vaak innovatieve strategie ontwikkeld om hun product of dienst aan te laten sluiten bij de behoefte van de klant en doelgroepen aan zich te binden.

Content by GraziMedia | Website by Silverfish